terapie

Terapie individuální, poradenství, mentální léčení

 • Vhled do aktuální situace skrze numerologický rozbor a energetické zákony Života.

 • Hledání Živé cesty životem pomocí léčivého rozhovoru, diagnostiky a nalézáním nových souvislostí v osobním příběhu, orientace na sebevývoj a práci s egem.

 • Krizové situace, životní křižovatky, psychospirituální krize, nalezení a uchopení své podstaty.

Jak pracuji?

Vycházím z klasického psychoterapeutické vzdělání a metod, které kombinuji s alternativními technikami.

 • Vhled nacházím také pomocí minikonstelací, výkladem karet, doplňuji šamanskými technikami...

Konzultace vedu v pražském Acentru, popř. v Meandru Řevnice, aktuálně také online.

Objednání SMS 734 583 491

Co si představíte za slovy ŽIVÁ CESTA ?

Co si představujete?

O čem sníte?

Kudy chodíte?

JAK se cítíte?

Jak často? Proč?

Je mnoho otázek a málo odpovědí. Možná se bojíte

být sami se sebou..Protože tam uvnitř - nežijete - přežíváte.

Stejně jako já. Než jsem začala pomalu objevovat - že mne NĚCO VE MNĚ NUTÍ jen přežívat. Že tak to má být...A že to tak má skoro každý kolem mne. A všichni se tím ve skrytu trápíme, ale navenek?

Být perfekní...NEMUSÍME, hola, musíme jen - žít TEN SVŮJ ŽIVOT - s těmi svými jedinečnými křídly. Žít bez pocitů viny nebo potřeby něco dokazovat, strachu..Postavit se na svojí stranu, Prostě opravdu žít, protože to ten pocit - života uvnitř, to co hledáme, sebe a při sobě stát, vyvíjet se a přispívat, cítit rovnováhu, to je ten pocit, být na opravdové Cestě života, to proč jsme se narodili :-)

METAMORFIKA - konzultace pro maminky a miminka po císařském řezu - Motýlí léčení ٭

٭ MOTÝLÍ LÉČENÍ - nazývám tak jemné ošetření METAMORFNÍ REFLEXNÍ TECHNIKOU, určené

pro maminky, miminka a děti po císařském řezu.

  • individuální rodinná sezení (maminka, dítě, popř. otec)

  • nebo Léčivé rodinné kruhy pro maminky a děti

Metamorfika - je snadná a příjemná reflexní doteková technika, umožňující rozpustit či zmenšit emocionální zranění z období těhotenství a porodu.

Metoda je vhodná pro rodiny po císařském řezu (nebo s jinak zraňujícím porodním či těhotenským příběhem).

Metamorfní reflexní technika léčí i velmi stará zranění, harmonizuje a zmenšuje projevy autismu, zmírňuje vrozená fyzická postižení, výrazně posiluje potlačené sebevědomí a sebejistotu v projevu a životě.

Metamorfiku vyvinul v polovině 20.století naturopat Robert St. John ze své letité praxe s autisty a pokračovatel této metody, reflexolog Gaston San- Pierre metodu pojmenoval a propojil s principy univerzálních zákonů (např. " Jak nahoře, tak dole, jak vevnitř, tak venku, jak v malém, tak ve velkém... Vše je propojeno... ").

"Metamorfózou se z housenky stává motýl.

Metamorfikou z poraněné kukly (ať už emocí, slovem nebo fyzickým zážitkem) může nakonec vylétnout DUHOVÝ MOTÝL PLNĚ SÁM SEBOU,

možná s jen lehce pomačkaným křídlem, ale plně zbarveným..." ٭

Metamorfiku je u dospělého člověka možné používat jako diagnostický nástroj, umožňuje vhled do rodové linie.

Arnoštka SMS 734 583 491
Skupinové terapie

Rodinné terapie *

Tyto terapie navazují na účast v mých Kurzech

pro rodiče s dětmi:

v Acentru blízko Karlínského kostela na Praze 8,

v KC na Kampě vedle hřiště,

  • Andělíčci (pro maminky a miminka)

  • Skřítci (pro rodiče s chodícími dětmi do 2 let)

  • Indiáni (předškolkové děti s doprovodem)

Více informací ke kurzech najdete zde

Proč je důležitá návaznost?

Protože v kurzech, na které navazuji, mám možnost vidět rodiče a děti spolu, i každého zvlášť, v jejich přirozeném projevu a procesu učení a uvolnění při hře.

Na tomto společném poznání pak mohu stavět hlubší přístup v individuálních konzultacích.

Jak pracuji v rodinné terapii ?

Vyjasňujícím rozhovorem při rodinných terapiích odkrýváme skutečné pocity, energetické vzorce rodiny a jednotlivá nastavení.

Prací s těmito tématy směřujeme s klienty k sebeuvědomění, SEBEVÝVOJI, VĚDOMÉMU RODIČOVSTVÍ a přijetí skrytých aspektů života.

Jako diagnostický nástroj pro vhled do rozložení energií v rodině používám numerologii a minikonstelace.

Léčivé kruhy *

Léčivé kruhy s metamorfikou pro rodiny po císařském řezu nebo jiné zatěžující zkušenosti z období těhotenství a porodu

Léčivý rodinný kruh je určený pro maminky, děti, tatínky i babičky,

které mají v sobě uložený traumatizující zážitek z CÍSAŘSKÉHO ŘEZU či jiných skličujících zkušeností z období těhotenství, porodu nebo poporodních komplikací.

"Říká se, že je třeba vyprávět příběh naší bolestné vzpomínky tak dlouho, dokud se náš příběh nezmění v obohacující smysluplnou zkušenost".

Jak pracuji?

Protáhneme svá těla a tělíčka, pohladíme Duši posdílením příběhů a použitím METAMORFIKY (lehké dotekové reflexní techniky) poléčíme nejstarší zranění, uložená v mezibuněčných prostorech. Při pravidelném používání Metamorfní reflexní techniky se stará zranění rozpouštějí v těle i Duši :-)

Léčivé kruhy realizuji v www.acentrum.eu

Know-how Metamorfiky předávám a používám také při individuálních konzultacích.

SMS 734 583 491

Léčivý kruh pro MATKY (a dcery) BEZ MATEK, pro ženy, které necítí své kořeny

Kruh sdílení, podpory a léčení pro ty, které nemohou být spojeny se svými kořeny, se svou ženskou rodovou linií, se svou ženskou energií.

Poslední dobou nás často navštěvují ženy, které jsou v blízkém kontaktu s manipulátorem. Jste ze srdce zvány !

Minikonstelace, výklad karet, techniky sebepoznání ...

První středy v měsíci od 19.30 do 21.30, rezervace v A-centru, Praha 8


Léčivý zpívací kruh ŠAMAZNĚNÍ se společným zpěvem léčivých, lidových a šamanských písní, minikonstelacemi a sdílením nad kartami

"Kdo může mluvit, může i zpívat." :-)

Třetí neděli v měsíci od 17.30 do 20.30, rezervace SMS 734 583 491

Individuální / skupinová terapie*

Šamanské léčení

Očista a harmonizace energetického pole - aury. Očista energetického pole šalvějí ( nebo jinými vybranými vykuřovadly ) a šamanským bubnem.

Šamanská cesta do nitra a ven s doprovodem šamanského bubnu.

Rytmus bubnu vede Duši z počátečního relaxovaného stavu do hlubších úrovní Matky Země - Vědomí - Duše. Zde je možné se rozhlédnout, potkat Průvodce v podobě svého totemu - silového zvířete nebo jiné bytosti, která symbolizuje praobraz Průvodce či Učitele, ve změněném stavu vědomí rozpoznat souvislosti a pravé příčiny za těmi viditelnými, setkat se s tajuplnými symboly ze snů...

A buben, který stále zní a mění rytmus, nás zavolá a pomalu vyvede zase zpět, do horních pater našeho Vědomí, na povrch Matky Země, obohacené o Sebe a spojení, které je mezi námi všemi ...

Kruh lidí sdílí své pocity, kruh lidí s úctou naslouchá, kruh léčí. Kruh nás přivítá a pak nás s kouzlem Sounáležitosti propustí do Života...

Používám také při individuálních sezeních.

SMS 734 583 491